Βιβλία Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι.

Στοιχεία βιβλίου

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Τμήμα

Microsoft Excel 2016

Microsoft Excel 2016

Συγγραφείς: Δ. Καρολίδης - Κ. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-6789-21-2

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369508

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2016 (Περιέχει Windows 10)

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2016
(Περιέχει Windows 10)

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-20-5

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369379

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
- Ιστορίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πατρών
- Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευης
Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Κοινωνικής Πολιτικής
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
- Κοινωνικής Εργασίας
ΤΕΙ Ηπείρου
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
- Τεχνολόγων Τροφίμων
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς
- Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
- Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής

Μαθαίνετε εύκολα Python - 2η έκδοση

Μαθαίνετε εύκολα Python

Συγγραφέας: Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-22-9

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77107582

Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Μαθηματικών
- Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Ναυπηγών Μηχανικών
Πολυτεχνείο Κρήτης
- Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
- Μηχανολόγων Μηχανικών
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΤΕΙ Κρήτης
- Ηλεκτρονικών Μηχανικών
- Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαθαίνετε εύκολα Joomla! 3X

Μαθαίνετε εύκολα Joomla! 3.x

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Μ. Μαρκατσέλας

ISBN: 978-960-99070-6-4

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369337

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΤΕΙ Ηπείρου
- Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Οικονομικών Επιστημών

Μαθαίνετε εύκολα C

Μαθαίνετε εύκολα C

Συγγραφέας: Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-93-5034-1

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372112

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Φυσικής
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών
- Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Φυσικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
- Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
ΑΣΠΑΙΤΕ
- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΤΕΙ Κρήτης
- Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Μηχανικών Πληροφορικής

CSS Θεωρία & Εφαρμογές

CSS Θεωρία & Εφαρμογές

Συγγραφείς: Μ. Μαρκατσέλας - Κ. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-99070-5-7

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369452

Πανεπιστήμιο Πατρών
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η Τέχνη και οι Τεχνικές μιας Επιστημονικής Αναφοράς

Η Τέχνη και οι Τεχνικές μιας Επιστημονικής Αναφοράς

Συγγραφέας: Μ. Αγγελακέρης

ISBN: 978-960-6789-23-6

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77115187

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Φυσικής

Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Windows 10 - Word 2016 - Excel 2016

Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-18-2

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369390

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Φυσικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μαθαίνετε εύκολα WordPress 4.x

Μαθαίνετε εύκολα WordPress 4.x

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Δ. Σμαραγδής - Ι. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-99070-7-1

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369382

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Μουσικών Σπουδών

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013

Συγγραφείς: Δ. Καρολίδης - Κ. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-6789-16-8

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369477

ΕΜΠ
- Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
- Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
- Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2013 (Περιέχει Windows 8.1)

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2013
(Περιέχει Windows 8.1)

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-17-5

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369376

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Τεχνολογίας Τροφίμων
- Νοσηλευτικής
ΤΕΙ Κρήτης
- Διατροφής & Διαιοτολογίας

Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Windows 8.1 - Word 2013 - Excel 2013

Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-18-2

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369445

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- Θεατρικών Σπουδών
Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Κοινωνικής Πολιτικής
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εισαγωγή στην Πληροφορική & το Διαδίκτυο

Εισαγωγή στην Πληροφορική & το Διαδίκτυο

Συγγραφείς: Δ. Καρολίδης - Κ. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-92490-6-X

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369327

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
- Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2010 (Περιέχει Windows 7)

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2010
(Περιέχει Windows 7)

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-11-3

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369365

Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Οικονομικών Επιστημών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
- Τεχνολόγων Γεωπόνων

Μαθαίνετε εύκολα Joomla! 2.5

Μαθαίνετε εύκολα Joomla! 2.5

Συγγραφείς: Μ. Μαρκατσέλας - Κ. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-99070-4-0

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369335

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πειραιά
- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (Σεμινάριο)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010

Συγγραφείς: Δ. Καρολίδης - Κ. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-6789-10-6

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369547

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Οικονομικών Επιστημών
- Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
TEI Δυτικής Μακεδονίας
- Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2007 (Περιέχει Windows 7)

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2007
(Περιέχει Windows 7)

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-09-0

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369353

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Κοινωνικής Διοίκησης
- Ελληνικής Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
- Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Τεχνολόγων Γεωπόνων
- Ιατρικών Εργαστηρίων

Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL(Windows 7 - Office 2007)

Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL
(Windows 7 - Office 2007)

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-08-3

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369386

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης
Πολυτεχνείο Κρήτης
- Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
ΤΕΙ Ηπείρου
- Τεχνολόγων Γεωπόνων