Βιβλία Α.Ε.Ι.

Στοιχεία βιβλίου

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Τμήμα

Microsoft Excel 2019

Microsoft Excel 2019

Συγγραφείς: Δ. Καρολίδης - Κ. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-6789-26-7

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86194024

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Γεωλογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας
- Οικονομικών Επιστημών
- Πολιτικών Μηχανικών

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2019 (περιέχει Windows 10)

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2019
(Περιέχει Windows 10)

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-25-0

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86194037

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Γεωλογίας
- Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού
- Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
- Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
- Νοσηλευτικής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
- Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών
- Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Πατρών
- Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Μαθαίνετε εύκολα Python - 3η έκδοση

Μαθαίνετε εύκολα Python
(3η έκδοση)

Συγγραφέας: Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-30-4

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102070351

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
- Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Οικονομικών Επιστημών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
- Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Ναυπηγών Μηχανικών
- Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Μαθηματικών
- Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
- Νοσηλευτικής
- Οικονομικών Επιστημών
- Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- Μηχανολόγων Μηχανικών

Μαθαίνετε εύκολα WordPress 5.x

Μαθαίνετε εύκολα WordPress 5.x

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-6789-28-1

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94642762

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
- Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
- Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Νοσηλευτικής

Μαθαίνετε εύκολα C - 2η έκδοση

Μαθαίνετε εύκολα C
(2η έκδοση)

Συγγραφέας: Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-29-8

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102075247

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών
- Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Μαθηματικών
- Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Συστημάτων Ενέργειας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Φυσικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
- Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Μαθαίνετε εύκολα Joomla! 4X

Μαθαίνετε εύκολα Joomla! 4.x

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Μ. Μαρκατσέλας

ISBN: 978-960-6789-27-4

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112691965

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
- Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Νοσηλευτικής

Η Τέχνη και οι Τεχνικές μιας Επιστημονικής Αναφοράς - 2η έκδοση

Η Τέχνη και οι Τεχνικές μιας Επιστημονικής Αναφοράς
(2η έκδοση)

Συγγραφέας: Μ. Αγγελακέρης

ISBN: 978-960-6789-31-1

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102074929

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Φυσικής

Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Windows 10 - Word 2016 - Excel 2016

Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-18-2

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369390

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Φυσικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μαθαίνετε εύκολα Python - 2η έκδοση

Μαθαίνετε εύκολα Python

Συγγραφέας: Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-22-9

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77107582

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικών Μηχανικών
- Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
- Βιοτεχνολογίας
- Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Ναυπηγών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Χημικών Μηχανικών
- Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Μαθηματικών
- Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
- Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Πολυτεχνείο Κρήτης
- Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ
- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Microsoft Excel 2016

Microsoft Excel 2016

Συγγραφείς: Δ. Καρολίδης - Κ. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-6789-21-2

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369508

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
- Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Χημείας

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2016 (Περιέχει Windows 10)

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2016
(Περιέχει Windows 10)

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-20-5

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369379

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Εργοθεραπείας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Πατρών
- Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Κοινωνικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Εργοθεραπείας

Μαθαίνετε εύκολα Joomla! 3X

Μαθαίνετε εύκολα Joomla! 3.x

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Μ. Μαρκατσέλας

ISBN: 978-960-99070-6-4

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369337

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Νοσηλευτικής
- Παιδαγωγικής Προσχολικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Μαθαίνετε εύκολα C

Μαθαίνετε εύκολα C

Συγγραφέας: Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-93-5034-1

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372112

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Φυσικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
- Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών
- Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Συστημάτων Ενέργειας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Φυσικής
- Χημείας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
- Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Εισαγωγή στην Πληροφορική & το Διαδίκτυο

Εισαγωγή στην Πληροφορική & το Διαδίκτυο

Συγγραφείς: Δ. Καρολίδης - Κ. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-92490-6-X

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369327

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσκού Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
- Χημικών Μηχανικών

CSS Θεωρία & Εφαρμογές

CSS Θεωρία & Εφαρμογές

Συγγραφείς: Μ. Μαρκατσέλας - Κ. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-99070-5-7

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369452

Πανεπιστήμιο Πατρών
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013

Συγγραφείς: Δ. Καρολίδης - Κ. Ξαρχάκος

ISBN: 978-960-6789-16-8

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369477

ΕΜΠ
- Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
- Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Πατρών
- Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2010 (Περιέχει Windows 7)

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2010
(Περιέχει Windows 7)

Συγγραφείς: Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης

ISBN: 978-960-6789-11-3

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369365

Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Οικονομικών Επιστημών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Γεωπονίας