Η Τέχνη και οι Τεχνικές μιας Επιστημονικής Αναφοράς

  Η Τέχνη και οι Τεχνικές μιας Επιστημονικής Αναφοράς

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει φοιτητές, νέους ερευνητές αλλά και χρήστες ηλεκτρονικού υπολογιστή γενικότερα, να αξιοποιήσουν παραγωγικά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε θέματα σχετικά με δεδομένα που χρειάζονται υπολογισμούς και επεξεργασίες και πρόκειται να παρουσιαστούν σε μορφή αναφοράς. Ο όρος αναφορά μπορεί να αντιστοιχεί σε μια ολοκληρωμένη γραπτή εργασία ή σε μια προφορική παρουσίαση πάνω σε ένα αντικείμενο και περιλαμβάνει την περιγραφή του, διαδικασίες μετρήσεων αλλά και αποτελέσματα που έχουν προκύψει μετά από κάποια μορφή επεξεργασίας ή και υπολογισμών και οδηγούν σε κάποιας μορφής συμπεράσματα.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Α' μέρος περιλαμβάνει τη γενική αντιμετώπιση μιας γραπτής ή προφορικής αναφοράς με το βασικό εργαλείο επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων, ενώ το Β' μέρος προχωράει λίγο παραπάνω και δίνει πληροφορίες για το χειρισμό δεδομένων προκειμένου, να αξιοποιηθούν πιο εξειδικευμένα υπολογιστικά εργαλεία σε μια επιστημονική αναφορά.

Λεπτομέρειες βιβλίου

  • Τίτλος: Η Τέχνη και οι Τεχνικές μιας Επιστημονικής Αναφοράς - 2η έκδοση
  • Συγγραφέας: Μ. Αγγελακέρης
  • ISBN: 978-960-6789-31-1
  • Σελίδες: 704
  • Τιμή: 29,90€
  • Κατηγορία: Βιβλία Χρήση Η/Υ
  • Κωδικός/Εύδοξος: 102074929